Conference


Romanian Trends in Energy Business Conference

19 noiembrie 2013, ASE Bucureşti,  Aula Magna, Piaţa Romană, Nr. 6

 

La Academia de Studii Economice din Bucureşti a avut loc în cadrul manifestarilor ASE 100 Conferinţa Romanian Trends in Energy Business, care a identificat tendinţele de evoluţie a business-ului cu energie din România, pentru a găsi noi punţi de colaborare între mediul academic şi cel de business din domeniul energetic.

Iniţiativa se înscrie în programul “FABIZ Business Days” coordonat de Dl. Prof.dr.dr. Adrian D. Tanţău, Decan al Facultăţii de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine (FABIZ).

Printre invitaţii de onoare ai conferinţei s-au numărat personalităţi ale domeniului energiei, precum:  Alexandru Valeriu Binig- Director Energie Deloitte România, Matteo Cassani- Director ENEL România, Filip Cîrlea -Director al Centrului de Promovare a Energiei Regenerabile, Academia Română, Bento Cristovao-Director EFCEC,  Iulian Iancu, Preşedinte al CNR-CME, Ion Lungu-Preşedintele Asociaţia Furnizorilor de Energie din România (A.F.E.E.R), Dan Moraru-Director Firmă Traiding Energie, Delia Răuşescu- Director Optim,  Petru Ruşeţ-Manager Regional Energy Siemens.

Specialiştii au oferit celor prezenţi o perspectivă de ansamblu asupra situaţiei actuale în domeniul energetic, precum şi despre posibilele scenarii de evoluţie din energie în România, invitând publicul, în mod deosebit studenţii  şi la cooperări viitoare.

Conferinţa a debutat cu alocuţiunea Dlui. Prorector al ASE Bucureşti, Prof.dr. Robert Şova,  care a prezentat necesitatea găsirii de soluţii pentru apropierea dintre mediul universitar şi cel de afaceri. Referitor la domeniul energetic, accentul a fost pus pe identificarea alternativelor de evoluţie ale domeniului energetic din România.

Dl. Bento Cristovao a prezentat  piaţa de energie din România din perspectiva Strategiei 2020 a Uniunii Europene precizând obiectivele de reducerea emisiilor cu  20%, creşterea procentului de energie din surse regenerabile in totalul consumului de energie la 20% şi creşterea eficienţei energetic ecu 20%.

Principalele oportunităţi pe piaţa de energie identificate sunt: investiţiile în transportul energiei, dezvoltarea şi utilitatea Smart Grid-urilor.  In acest sens, a fost prezentat un model de   ”electrical vehicles” cu componentele principale:  Standard (Home, Public), Smart grid Management Systems, EV Chargers.

Domnul Valeriu Binig a avut o prezentare complexă bazată pe cercetări detaliate asupra modalităţilor acoperi rii în perspectivă a deficitul gazului natural în Romania, analiza zonele înca neexplorate sau parţial explorate din Romania cum ar fi Dobrogea şi platoul Marea Neagra. Astfel, potentialul României este cu atât mai important, cu cât se cunoaste faptul ca în lume doar Marea Arctică şi Marea Neagră sunt încă insuficient explorate. În perspectivă Romania trebuie să-şi  dezvolte infrastructura şi noi capabilităţi pentru a facilita explorarea gazelor. Dl. Binig a evidenţiat opţiunile de viitor în domeniul nuclear şi minier pentru România punctând faptul că România se află în situaţia în care trebuie urgent să-şi îmbunătăţească strategia energetică. Noul regim pentru petrol şi gaze reprezintă cheia noilor investiţii în domeniu.  Concluzionând, principalele recomandări pentru  domeniul energetic au constat în ajustarea urgentă a strategiei energetice a României,  liberalizarea preţului gazelor (pe pieţele angros şi retail), noi regimuri fiscale pentru gaze şi petrol, care să ducă la regimuri independente, legislaţia care să permită o previzionare şi planificare realizabilă a veniturilor companiilor din domeniu.

Domnul Mateo Cassani a prezentat procesul  de liberalizare a pieţei de energie şi  cerinţele Uniunii Europene. România încă nu are o infrastructură secundară energetică, astfel că procesul de îmbunătăţire a unicei şi principalei infrastructuri existente este  foarte anevoios şi afectează semnificativ clienţii. In vederea creşterii satisfacţiei clineţilor firmele trebuie să-şi dezvolte strategii propri. Astfel, ENEL a dezvoltat o strategie de creştere a satisfacţiei clientilor prin: KiosKEnel, posibilitatea de a le oferi ”green energy”, ” insurances”, etc. Pentru clienţi, ENEL are ca obiective principale: mai multe tipuri de oferte corespunzător nevoile clienţilor, modificarea relaţiei cu clienţii în sensul apropierii mai mari faţă de preferinţele acestora, noi servicii pentru clienţi (asigurări, energy management, etc.).

Domnul Iulian Iancu a prezentat faptul că dezvoltarea economică a unei ţări este dependentă de structura sa energetică (de exemplu, nu pot fi construite spitale, şcoli, reţele de alimentare fără componenta energetică).  În ceea ce priveşte tendinţele mondiale creşterea pretului barilului de petrol au devenit o problemă geopolitică, care aduce în prim plan potentialul energetic. România a avut în ultima perioadă pierderi de 27% în sistemul energetic, ceea ce înseamnă aprox. 4.7 mld $ şi crează deja îngrijorare.  Energia se află mijlocul unei trileme, cu trei provocari majore: securitate, echitate socială şi schimbarile climatice.  Soluţia trilemei este oferită de evoluţia tehnologică bazată pe resursa umană tânără. Un exemplu, în acest sens este oferit de Corea de Sud care în ultimii ani a înregistrat un salt tehnologic şi de dezvoltare spectaculos.  România trebuie să beneficieze de transferul de tehnologie din statele dezvoltate. Pentru domeniul energetic România va trebui să-şi valorifice mai bine mixul energetic care să includă energie  nucleară, petrol, carbune, gaze naturale şi energie regenerabilă. În domeniul învăţământului apare tot mai mult necesitatea învăţământului dual. O iniţiativă binevenită este şi lansrea primului program de masterat de Business Energy la FABIZ, ASE Bucureşti.

Domnul Ion Lungu consideră că legislaţia din Romania necesită îmbunătăţiri. Energia este o marfă, care, deocamdată, nu se poate stoca.  O piaţă funcţională de energie înseamnă: absenţa barierelor de intrare/ieşire de pe piaţă, libera concurenţă protejată de un cadru legislativ aplicabil, preţ stabilit de raportul cerere-ofertă, economie de piaţă deschisă, predictabilitate-lichiditate-transparenţă. În ceea ce priveşte preţul energiei acesta este diferit pentru consumatorii din România în functie de zonele în care se află. Domnul Lungu a explicat particularităţile pieţei contractelor bilaterale, pieţei de echilibrare şi ale pieţei de certificate verzi, evidenţiind cu exemple concrete costurile asociate energiei.

Domnul Dan Moraru a definit sărăcia energetică, atunci  când factura la energie ajunge la 10% din bugetul lunar mediu casnic. În present, acest procent in Romania este de 8%.  Alte probleme analizate de Domnul Moraru sunt efectele producerii de energie, de exemplu ”un reactor nuclear se proiectează în 20 de ani si se exploatează în alti 20 de ani, dar are efecte pe foarte mulţi ani”, precum şi cel al corupţiei.

Doamna Raucescu Delia a adus în prim plan afacerea cu energie prin intermediul  Technical Due Dilligence, prezentată ca un raport tehnic creat de ”certified technical advisers” şi foarte util pentru a obţine re/finanţări de la bănci, sau pentru a dovedi fezabilitatea proiectelor energetice.

Domnul Petru Ruset  a discutat despre mixul energetic în Romania. Scurta prezentare a istoriei firmei Siemens în România a scos în evidenţă că aceasta are tradiţie pe piaţa românească, iar în prezent sunt angajaţi peste 3000 de români. Interesantă a fost abordarea comparativă între Centrala Nucleară Cernavoda alaturi de noi ferma eoliane (energie nucleară vs. energie regenerabilă). În concluzie, Dl. Ruşet consideră că România trebuie să fie un « hub energetic » important în regiune.

Principalele materiale ale conferinţei, inclusiv prezentările key-speakerilor pot fi accesate pe site-ul www.fabiz.ase.ro.

În cadrul evenimentului FABIZ Business Days, s-a lansat FABIZ Business Council, format din principalii key speakeri ai conferinţei, alături de alte personalităţi ale mediului de afaceri, dintre care remarcăm pe: Mihai Berinde, Director Corporate Affaire Petrom OMV, Felix Daniliuc -CEO Raiffeisen Leasing, Christian Gurny -CEO BearingPoint Romania, Andrei Ioviţă- CEO Alta Lingua, Radu Merica-Preşedinte al Camerei de Comerţ Germane din România, AHK Romania, Corina Popescu-Branch Manager OMV, Antoniu Radu -Membru Consiliu de Conducere Lidl Romania.

Acest Consiliu reuneşte leaderi şi specialişti ai mediului de afaceri care doresc să-şi exprime în mod deschis opiniile cu privire la dezvoltarea mediului de afaceri din România. Principalul obiectiv al Consiliului constă în intensificarea cooperării dintre întreprinderi, universităţi (cu noile generaţii de studenţi), centre de cercetare şi alte instituţii interesate de medelele de afaceri moderne. Astfel, se pun bazele unui nod de legătură între experţii din practică şi mediul universitar, care poate ajuta noua generaţie să se apropie de realitatea din business.

Noile modele de afaceri vor constitui şi punctul de plecare al Masteratul de tip MBA Entrepreneurship and Business Administration in Energy, care a fost prezentat de către Dna Director Conf.dr. Adriana Agapie.

Masteratul de tip MBA Entrepreneurship and Business Administration in Energy se adresează tuturor studenţilor pasionaţi de o carieră în domeniul energetic, pe care îi învăţa cum funcţionează economia reală, interesele care o guvernează şi problemele cu care se confruntă. Programul de masterat se adresează şi persoanelor care doresc să-şi conducă propria afacere în domeniul producţiei sau tradingului de energie şi care sunt încă nesiguri, mai ales din teamă că nu poi face faţă riscurilor. Aceştia vor învăţa să supravieţuiască şi să vadă că pot beneficia de sprijin pentru a nu  fi singuri.

Masterul de Business Energy va aduce în premieră la cursuri şi seminarii specialişti din energie, din România şi din UE, printre care şi membri FABIZ Business Council, care vor contribui la formarea şi orientarea viitorilor studenţi către cunoştiinţele practice necesare integrării pe piaţa de muncă.

Programul de master care a fost acreditat în iulie 2013 se va lansa din 1 octombrie 2014 la Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine (FABIZ) din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.